Förstopping och järntillskott

På grund av att kroppen har svårt att tillgodogöra sig vissa typer av järn, transporteras det oupptagna järnet till tarmarna för att avlägsnas. Här orsakar det irritation vilket gör att tarmarna drar ihop sig och man kan bli förstoppad.

Det kan därför vara  en fördel att använda sig av järntillskott med hög upptagningsförmåga. Den typ av järn som kroppen tar upp mest effektivt kallas järn(II)glukonat. Järnglukonat är en typ av järn som har ett högt upptag i kroppen.