Vad är järnbrist?

När man pratar om järnbrist, menar man det som kallas järnbristanemi, vilket  egentligen är blodbrist som orsakas av för låga järnnivåer i blodet. Om man har järnbrist (järnbristanemi) beror det oftast på att man förlorat mycket blod till exempel vid magsår, kraftiga menstruationer, eller om man förlorat mycket blod på kort tid.

Man skiljer på järnbrist och låga järnnivåer, där järnbrist räknas som en sjukdom. Känner du dig trött, hängig och allmänt slö läs mer i avsnittet om just låga järnnivåer

Misstänker du att du har järnbristanemi bör du direkt ta kontakt med din barnmorska eller läkare!