Vilken funktion har järn?

Kroppen kan inte tillverka järn

Järn (Fe) är ett mineral och grundämne som finns i kroppens alla celler och som kroppen inte kan tillverka själv. 70 % av kroppens järn finns i de röda blodkropparnas hemoglobin. Resterande 30 % av järnet finns i järndepåerna (lever, mjälte  och benmärg), blodplasman och muskulaturen.

 

Järnets uppgift i kroppen

Järn är alltså nödvändigt för att blodet ska kunna bilda hemoglobin. Hemoglobinets huvudsakliga uppgift i blodet är att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader och organ. Eftersom att järn ingår i hemoglobinet i de röda blodkropparna är järn med andra ord grundläggande för att våra kroppar ska må bra och järnförrådet måste ständigt fyllas på.

 

Hur får vi oss järn?

Vi får i oss järn via kosten och exempel på järnrika livsmedel är kött, blodprodukter, inälvsmat och gröna grönsaker. Men ibland räcker kosten inte till och vi kan behöva ett tillskott av järn.*

 

 

*Tänk på att kosttillskott inte bör ersätta en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil!