Förstoppning av järntillskott?

Kroppen har svårt att tillgodogöra sig vissa typer av järn. När man tar ett järntillskott transporteras det järn som inte tas upp av kroppen till tarmarna för att avlägsnas. Det är här järnet kan orsaka irritation, vilket medför att tarmarna drar ihop sig och man kan bli förstoppad.

För att unvika förstoppning och magknip kan det därför vara  en fördel att använda sig av järntillskott med hög upptagningsförmåga. Den typ av järn som kroppen tar upp mest effektivt kallas järn(II)glukonat. vilket är det järntillskott som används både i Blutsaft flytande och Blutsaft tabletter. Järnglukonat är det järntillskott som har ett högt upptag av kroppen och är också det järntillskottetsom används i Blutsaft flytande och Blutsaft tabletter.