Förstoppad?

Kroppen har svårt att tillgodogöra sig vissa typer av järn. När man tar ett järntillskott transporteras det järn som inte tas upp av kroppen till tarmarna för att avlägsnas. Det är här järnet kan orsaka irritation, vilket medför att tarmarna drar ihop sig och man kan bli förstoppad.

För att unvika förstoppning och magknip kan det därför vara  en fördel att använda sig av järntillskott med hög upptagningsförmåga. Den typ av järn som kroppen tar upp mest effektivt kallas järn(II)glukonat. Järnglukonat är alltså en typ av järn som har ett högt upptag i kroppen.