Känner du dig trött & hängig?

Det kan vara ett tecken på att kroppen har låga nivåer av järn!

Under vissa perioder i livet har kroppen ett ökat behov av järn, till exempel i puberteten när man växer fort, om man är gravid eller ammar. Även menstruerande kvinnor, äldre personer, hårt tränande idrottare och vegetarianer kan ha ett behov av extra tillskott av järn.

Tecken på låga järnnivåer

  • Trött och orkeslös
  • Yr
  • Lätt andfådd
  • Koncentrationssvårigheter
  • Hjärtklappning & huvudvärk

Orsaker till låga järnnivåer

  • Ökat järnbehov (gravida/ammande)
  • Ökade järnförluster (rikliga menstruationer, blodgivare)
  • Minskat järnupptag (glutenintolerans)
  • För lite järn i kosten (ensidig kost/vegetarian)