Symtom vid låga järnnivåer

Typiska symptom vid låga järnnivåer är att man blir trött, hängig, andfådd och blek. Immunsystemet blir nedsatt och förmågan att tänka klart påverkas. 

Det finns vissa perioder i livet när kroppen har ett ökat behov av järn, till exempel i puberteten när man växer fort, om man är gravid eller ammar. Även menstruerande kvinnor, äldre personer, hårt tränande idrottare och vegetarianer kan ha ett behov av extra tillskott av järn. 

En person som har låga järnnivåer kan känna sig trött, blek, hängig, lättirriterad, yr, lätt anfådd samt känna hjärtklappning, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Att ha låga järnnivåer är vanligt och man räknar med att uppåt 40% av alla fertila kvinnor kan behöva få i sig extra tillskott av järn. Järn bidrar nämligen till minskad trötthet och utmattning, normal energiomsättning samt till att bibehålla immunsystemets normala funktion. 

Trött & hängig

Järn används av kroppen för att tillverka hemoglobin. Hemoglobin är ett protein som finns i de röda blodkropparna för att transportera syre. Har man inte tillräckligt med röda blodkroppar kan man börja känna sig trött och utmattad.

Andfådd 

Kroppen kan få svårt att tillgodogöra sig syre när den inte får i sig tillräckligt med järn. Vilket kan innebära att man lättare blir andfådd – både på gymmet och till vardags.

Blek 

När man har låga järnnivåer kan hyn se ovanligt blek och livlös ut. Detta beror på att underskottet försämrar blodcirkulationen och orsakar brist på röda blodkroppar.