Hållbar produktion av Blutsaft

De populära järntillskotten Floradix Blutsaft tillverkas av det familjeägda företaget Salus/Schoenenberger i Tyskland. I mer än 100 år det varit företagets passion att sträva efter ett naturligt sätt att hålla sig frisk:

”Vi vet hur kraftfull naturens läkande förmåga är och har utvecklat innovativa produkter som gynnar vår hälsa och främjar vårt välbefinnande. Vi väljer noggrant ut och bearbetar varsamt alla ingredienser som ingår i våra högkvalitativa, hållbara produkter.”

I decennier har Salus även varit en pionjär inom hållbarhet och klimatskydd och de har egen vattenkraft och solenergi. Spillvärmen från produktionen används för uppvärmningsändamål och för nedkylning används vattnet från bergsfloden Mangfall, som rinner precis nedanför Salus Haus. Företaget tar nu nästa ambitiösa steg och bygger en värmeanläggning för biomassa för att nå en betydande minskning av utsläppen.

”Med vår egen anläggning för biobränslen vid vår produktion i Bruckmühl kan cirka 1 500 ton CO2 undvikas årligen. Fossil naturgas ersätts med trä, en förnybar råvara. Salus använder till exempel avfallsvirke som inte längre kan användas någon annanstans, eller utsållat material från en regional komposteringsanläggning.”

Byggnationen startade under 2022 och anläggningen planeras att vara i drift 2023.

Utöver dessa produktionsmål har Salus även satt ett nytt mål att öka andelen ekologiska ingredienser med ytterligare 30 procent (jämfört med år 2000).

Salus hållbarhetsmål

salus_sustainability_illustration.PNG

"Vår kärlek till människor och natur är grunden till att vi varje dag arbetar för att göra vår värld lite bättre. Vi är övertygade om att bara ett liv i harmoni med naturen ger verklig lycka. Om vi bevarar den kommer naturen att belöna oss med de mest värdefulla naturresurserna till nytta för mänskligheten som helhet."

De vägledande principerna för Salus hållbarhetsarbete

Salus kvalitetsmål

Salus/Schoenenberger har höga mål för sitt kvalitetsarbete. Några av hållpunkterna är:

  • Utan konstgjorda smakämnen eller konserveringsmedel.
  • Ekologiska ingredienser i så stor utsträckning som är möjlig.
  • Tillverkning i Tyskland. Från råmaterialleverans till färdig produkt – företagets teer, juicer och flytande kosttillskott är producerade i Bruckmühl eller Magstadt i Tyskland.
  • Ingen GMO. Företagets mål är att gynna den biologiska mångfalden, inte att förändra den.
  • Kontroll, kontroll, kontroll. Mer än 40 experter i företaget testar alla ingredienser efter varje steg i produktionen, för att försäkra att de håller högsta kvalitet.

 

Ingår i Midsonakoncernen

Floradix Blutsaft säljs i Norden av Midsonakoncernen där hållbarhetsarbetet står högt upp på agendan. Midsona har en tydlig policy som ligger grund för det kontinuerliga miljöarbetet. Läs mer om hållbarhetsarbetet här.

Midsonakoncernern har anslutit sig till Science Based Target initiative – ett samarbete mellan WWF, CDP, FN:s Global Compact och World Resources Institute. Midsona har i och med detta åtagit sig att sätta ett vetenskapligt baserat mål för att minska på sitt utsläpp av växthusgaser för att vara i linje med FN:s klimatmål i Parisavtalet. Här kan du läsa mer om det.